O muzice

V Cimbálové muzice z Milotic se sešla parta muzikantů respektujících regionální příslušnost muziky a snažících se objevit, pochopit a snad i předat alespoň část kulturního dědictví předchozích generací. Jsme si vědomi nutnosti citlivého přístupu ke zpracování a interpretaci hudebního materiálu. Píseň chápeme jako zhmotnění emotivního rozpoložení konkrétního autora, jehož současná anonymita je výsledkem přímého úmyslu tvůrce nebo častěji díky překryvu časem. S písní tedy jednejme jako s člověkem: s úctou a pokorou.

V naší cimbálové muzice se sešli muzikanti, KTERÉ FOLKLÓR a folklorní písně provází od malička. Bez nadsázky od prvotních krůčků v dětských cimbálových muzikách, doprovázení dětských folklorních souborů. Za ta léta jsme si k lidové písničce vytvořili velmi blízký vztah a stala se pro nás záležitostí srdeční. Srdeční je pro nás také region, v němž žijeme. Kyjovské dolňácko, do které patří také obce Milotice a Svatobořice-Mistřín, z nichž pocházíme. Obce jsou spojené folklorem, ale i velmi úzkou společnou historií. Vynikají nejen krásnými kroji, živelnými a stále udržovanými tradicemi, vynikajícími víny, ale opravdu hlubokou a bohatou pokladnicí lidových tanců. Právě v těchto písních tkví jádro našeho repertoáru. Zaposlouchat se můžete do písních táhlých a tklivých, rychlých, jiskrných. Cizí nám však nejsou písně i z jiných regionů. Toto pomyslné kulturní dědictví našich otců se snažíme prezentovat s pokorou tak, jak nejlépe dokážeme. Rádi k vám přijedeme, abychom zpříjemnili Vaši oslavu, svatbu, košt či na jinou akci a rádi zahrajeme na přání. Je tak libo jadrný verbuňk, táhlou píseň oslavující vinný mok, či laškovnou polku?

Translate »